Projekt strony internetowej
oraz logo dla SOFTWARE HOUSE AND CREATIVE AGENCY DOTINUM

góra
RAKI
AZYMUT