Loading...
przewiń

Co to jest branding? Co składa się na branding firmy?

Najprościej: branding to proces budowania wizerunku marki w świadomości konsumentów. Zadzwoń

Jak zaplanować branding lub rebranding firmy?

Określenie celów biznesowych. def. "Cel biznesowy to konkretne, mierzalne i zdefiniowane w czasie zadanie, które firma zamierza osiągnąć, aby poprawić pozycję rynkową i realizować strategię".

Określenie grupy docelowej. Należy określić, jakie wartości i cechy chcemy przypisać marce oraz w jaki sposób chcemy je komunikować.

Stworzenie strategii komunikacji i utrzymanie spójności.

Określ kanały komunikacji i zadbaj o jej spójność w przekazie. Każdy element promocji marki, powinien odzwierciedlać wartości i cechy przypisane marce. Strona www, materiały wideo, wpisy w mediach społecznościowych, foldery, ulotki.. jednoznacznie mają wskazywać na naszą firmę.

Kiedy należy rozważyć zmianę identyfikacji wizualnej firmy? (czyli rebranding).

Zmiana strategii firmy

np.: Jeśli firma zmienia swoją strategię biznesową, na przykład przechodząc z produktów fizycznych na usługi cyfrowe, identyfikacja wizualna powinna to odzwierciedlać, aby komunikować nowe kierunki i cele działalności.

Przestarzały wizerunek

Identyfikacja wizualna, która była nowoczesna 10 lat temu, może być dziś przestarzała. Rebranding może pomóc odświeżyć wizerunek firmy i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla współczesnych klientów.

Zmiana grupy docelowej

Kiedy firma chce skierować swoją ofertę do innej grupy docelowej niż dotychczas, konieczna może być zmiana identyfikacji wizualnej, aby lepiej przemówić do nowych odbiorców.

Negatywne skojarzenia z marką

Jeśli marka jest kojarzona z negatywnymi wydarzeniami lub kontrowersjami, rebranding może pomóc w odbudowie jej reputacji i zaufania klientów.

Rozszerzenie rynku lub globalizacja

Firma planująca wejście na nowe rynki międzynarodowe może potrzebować zmienić branding, aby lepiej dopasować się do kulturowych i językowych oczekiwań nowych klientów.

Zwiększenie konkurencyjności

W silnie konkurencyjnych branżach, odświeżenie brandingu może pomóc wyróżnić firmę na tle konkurencji i przyciągnąć nowych klientów.

Nowe produkty lub usługi

Wprowadzenie nowych produktów lub usług, które znacznie różnią się od dotychczasowej oferty, może wymagać zmiany identyfikacji wizualnej, aby lepiej komunikować nowe możliwości.

Reorganizacja firmy

Znaczące zmiany wewnątrz firmy, takie jak restrukturyzacja lub zmiany w zarządzie, mogą być dobrym momentem na rebranding, aby odzwierciedlić nową strukturę i kulturę organizacyjną

Chęć odróżnienia się od innych firm

W przypadku gdy firma jest często mylona z konkurencją ze względu na podobną identyfikację wizualną, rebranding może pomóc w wyraźnym odróżnieniu się i stworzeniu unikalnej tożsamości na rynku.

Fuzje i przejęcia.

Po fuzji lub przejęciu, firmy często decydują się na rebranding, aby stworzyć nową, spójną tożsamość, która odzwierciedla połączone zasoby i wartości.

Wybrany Branding / logo firmowe Wrocław